Pécs – Fünfkirchen – Pečuh

Képzőművészet
PDF

Egy város tereiről lakóinak tudatában többféle kép él. Ezek a képek természetesen szubjektívek, vannak azonban ezeknek az elképzeléseknek olyan részei is, amelyek metszéspontokat létrehozva egy város mentális térképének megrajzolását teszik lehetővé.

A közös vélekedések alapján az egyes városnegyedeket vagy kisebb területeket sajátos jegyekkel ruházzák fel. Hasonló módon a városba látogatók fejében is kialakul egy másfajta térkép, amelyen a főbb tájékozódási pontokat az egyes turisztikai látnivalók, jobb vendéglők, kellemes kirándulóhelyek szolgáltathatják.

Projektünk a város saját társadalma és a várost megismerni kívánók számára egyaránt egy újfajta, olykor az előzetes ismeretekkel egybevágó, olykor azonban attól teljesen eltérő térképet kíván megrajzolni: Pécs multikulturális „tér(idő)képét”. A migráció és a multikulturalizmus alapvetően modern fogalmak, a jelenségek azonban nem új keletűek, főként nem azok Közép-Európa határ menti régióiban.

Pécs kulturális, nyelvi közösségét a 19. század végére a katolikus magyarság jelenléte határozta meg. Mégis, az idők folyamán számos olyan közösség érkezett a városba, ill. élt már régóta annak környékén, amely saját értékeivel gazdagította a város kultúráját. Egy részük ma már nincs jelen, mások azonban ma is meghatározó szerepet töltenek be a város életében.

A projekt által kialakítandó „tér(idő)kép” egy kiállítás keretében fotók, tárgyak, szövegek, audiovizuális és interaktív eszközök segítségével vázolja fel azokat a korokat és mutatja fel azokat a tereket, amelyek a különböző nyelvű és vallású közösségek működéséhez, azok interferenciájához köthetők. Az így kialakuló térkép alapján egy ismeretlen, részleteiben mégis ismerős város képe bontakozik ki.

A város lakói saját tereikben tehetnek felfedezőutat – hiszen nem mindenki tudja, miért hívnak egy pécsi városrészt Puturluknak, egy másikat Bolgárkertnek, hol és meddig működött az első horvát iskola, német nyelvű színház és miről nevezetes a Mátyás király utca 26. vagy a Ferencesek utca 22. – az idegenek pedig levehetik a turistaszemüveget és mélyebb megismerésre tehetnek szert.

A vándorkiállítás alapját Pécs tereiről, lakóiról készült fényképek jelentik. Ezt egyrészt a kiállítástémájára vonatkozó információkat hordozó audiovizuális eszközök egészítik ki, valamint olyan, múzeumi gyűjteményekből származó tárgyak, amelyek kézzelfoghatóvá teszik Pécs multikulturális történetét.

A kiállítás interaktív része egyrészt a bemutatott pontokhoz kapcsolódó személyek, csoportok Európán belüli útjait mutatja be, másrészt lehetőséget ad a látogatóknak és az internethasználóknak egyaránt, hogy ezt a „Pécs Európában – Európa Pécsett” térképet saját származásuk, saját útjaik, történeteik bejegyzésével gazdagítsák.

Előkészítés:

A tér(idő)kép felvázolását egy történészekből, kultúrantropológusokból, múzeumi szakemberekből alakuló kutatócsoport készíti elő (Pécsi Tudományegyetem, Janus Pannonius Múzeum, Baranya Megyei Levéltár)
A kutatómunka célja a város történetének 17. század végétől napjainkig tartó szakaszában megtalálni azon – térben is megjeleníthető – történeti és kulturális csomópontokat, amelyek révén a multikulturális együttélés várost formáló eredményei felmutathatók.   
A térbe való leképezés lehetősége mellett fontos, hogy az adott „csomópontok” tárgyakkal is dokumentálhatók legyenek.

A kutatócsoport által kijelölt témákról, terekről a fényképeket felkért fotóművész készíti.

Bemutatás:

A kiállítás első része 2009. december 15-én nyílik a Várostörténeti Múzeum földszinti kiállítótermében (Pécs, Felsőmalom u. 9.), második része 2010 március 1-én.
A kiállítás 2010. június 15-tól szeptember 5-ig lesz látható Ulmban, majd ősztől a Magyar Köztársaság Nagykövetségén  Berlinben (pontos dátum még nincs). További helyszínekről megbeszélések zajlanak

A 20 pontból álló kiállítás tematikus és installációs összeállítása lehetővé teszi, hogy adott esetben – amennyiben nem áll elegendő hely rendelkezésre, stb. – más helyszíneken csak a kiállítás egy része kerüljön bemutatásra.

A kiállítás zárt térben történő bemutatása mellett – a témára reflektálva – olyan nyilvános tereken zajló akciókat kívánunk szervezni, amelyek a kiállításban bemutatott városi pontokra, terekre a helyszíneken hívják fel a figyelmet. Az akciók mellett, illetve azokat összekötve alternatív, az eddig kevéssé ismert helyeket, történeteket egységes tér- és történelemélménybe foglaló sétákat indítunk.

A program partnerei:
Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Donauschwäbisches Zentralmseum Ulm
Museum Europäischer Kulturen, Berlin
Kulturforum Östliches Europa
Pécsi Tudományegyetem - Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék
Projektfelelős:
Vándor Andrea (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. -72-315-629
 

A hozzászólásokat lezártuk. Nem küldhet több hozzászólást.

Hirdetés
Hirdetés